Hatur nuhun ka sadayana nu tos sumping dina blog ieu.. Dupi di blog ieu teh teu aya nanaon, ngan saukur jawaban tina tugas-tugas kuliah sareng impormasi-impormasi ti dunya aiti. Lamun rerencangan sadayana gaduh impormasi ti dunya aiti atw bade nyumbangkeun tulisan atw jawaban tugas, mangga diantos ku abdi salaku administrator dina imel i-bonk@hotmail.com.. Hatur nuhun kana waktosna..

Terima kasih kepada semuanya yang telah datang di blog ini.. Karena di blog ini tidak ada apa-apa, hanya beberapa jawaban dari tugas-tugas kuliah dan informasi-informasi dari dunia aiti. Apabila teman-teman sekalian mempunyai informasi dari dunia aiti atau mau menyumbangkan tulisan atau jawaban tugas, silahkan saya tunggu di surat elektronik i-bonk@hotmail.com.. Terima kasih atas waktunya..

Iklan